Giftdumping er en alvorlig trussel mot miljøet som omgir både oss mennesker. Å stoppe giftdumpingen handler ikke bare om å ha en renere og friskere natur rundt oss, men om Norges økonomiske fremtid. For det er nemlig slik at veldig mye av fremtiden for norsk økonomi ligger i fornybare ressurser i havet, slik som fisk. Men giftdumpingen som foregår i Oslofjorden er med på å gjøre dette til en mer usikker fremtid enn hva det som hadde vært nødvendig.

Å dumpe gift i Oslofjorden er stjerneeksemplet på kortsiktig tenkning som kan være med på å sabotere fremtiden til Norge, det vil si de generasjonene som kommer etter oss. God folkeskikk tilsier at man skal forlate en plass slik man fant den, men med dagens giftdumping vil dette snart bli alvorlig. Vil vi bli husket som den generasjonen som satte den endelige spikeren i kista for fremtidig utvikling i kystområdene?

Å stoppe giftdumpingen er ikke bare en lokal sak begrenset til norskekysten. Det er også en del av et større globalt perspektiv. Å begrense utslipp og å legge opp til en virkelig bærekraftig utvikling på planeten vår er det bred enighet om i FN. Da må et Norges bidrag være å bevare våre havområder, som er unike i både natur og dyreliv.