Roger

This user hasn't shared any biographical information


Posts by Roger

Klimaforandringen i Norge

Sunday, March 1st, 2015

Posted in Miljøarbeid | Comments Off on Klimaforandringen i Norge

Bærekraftig utvikling – hva det innebærer

Monday, February 16th, 2015

Posted in Miljøarbeid | Comments Off on Bærekraftig utvikling – hva det innebærer

Hvilke arter av dyr, fisk og fugl er mest utsatt for giftutslipp?

Tuesday, February 10th, 2015

Posted in Miljøarbeid | Comments Off on Hvilke arter av dyr, fisk og fugl er mest utsatt for giftutslipp?

Norskekystens utsatte områder

Thursday, February 5th, 2015

Posted in Miljøarbeid | Comments Off on Norskekystens utsatte områder

Hva skjer når gift slippes ut elver og innsjøer?

Wednesday, January 21st, 2015

Posted in Miljøarbeid | Comments Off on Hva skjer når gift slippes ut elver og innsjøer?