Det er få ord som er mer i vinden i den internasjonale klimadebatten enn bærekraftig utvikling. Alle ser ut til å være enige i at bærekraftig utvikling er en forutsetning for at vi skal kunne møte fremtiden. Men hva innebærer egentlig bærekraftig utvikling, og hvordan blir det for norsk økonomi?

Fra naturens side finnes det tre typer ressurser som vi mennesker kan benytte oss av. Fornybare ressurser, delvis fornybare ressurser og ikke-fornybare ressurser. Forskjellen mellom disse ligger i hvordan vi kan utnytte dem. De fornybare ressursene kan vi bruke på en nesten ubegrenset måte uten at de vil forsvinne fra naturen sin side. De delvis fornybare ressursene kan vi bruke uten at de vil forsvinne, dersom vi gjør det på en klok og forsiktig måte. De ikke fornybare ressursene vil forsvinne dersom vi bruker dem.

Vi har noen kjente eksempler fra Norge. Olje er en ikke-fornybar ressurs fordi det tar naturen millioner av år å produsere den. Fisk er en delvis fornybar ressurs fordi den ikke vil forsvinne med mindre vi tar altfor mye av fisken opp fra havet. Vindkraft er en fornybar ressurs. Uansett hvor mange vindmøller vi bruker vil ikke vinden forsvinne. Bærekraftig utvikling handler rett og slett om å bruke ressursene på en slik måte at de ikke vil forsvinne.