Bellona er en norsk miljøorganisasjon som har utmerket seg særlig for å jobbe mot gasskraftverk og ny oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Både organisasjonen og dens leder Frederic Hauge er ganske kontroversielle, også innenfor den norske miljøbevegelsen. Den ble grunnlagt av Hauge og vennen Runa Haaland i 1986 og har i dag kontorer også i Russland og USA. Det som gjorde Bellona kjente i begynnelsen var at de rett og slett påviste miljøkriminalitet ved å grave bevisene frem fra jorden. Mange miljøfarlige bedrifter ble ganske redde for navnet Bellona ved at de kom uanmeldt på inspeksjon og hadde media med seg. De har hatt en rekke kjente aksjoner mot slike bedrifter. Samarbeidet med russiske miljøvernere har medført store problemer. Blant annet ble en russisk miljøverner tiltalt for å høyforræderi og spionasje, noe som medførte at han risikerte dødsstraff. Han heter Aleksandr Nikitin, og han ble heldigvis frifunnet i 1999.

6695018-lofoten

Det er kampen mot klimaendringer som er Bellonas kjernesak, og de mener at det er tre måter å møte denne utfordringen på: CO2-håndtering, fornybar energi og energieffektivisering. Bellona har mange ansatte fagpersoner, og disse er med på å dreie miljødebatten både på statlig nivå og blant næringslivet i en positiv retning.