Få personer innen norsk miljøbevegelse er mer omdiskuterte enn Frederic Hauge. Hans rivalisering med naturverneren Kurt Oddekalv er velkjent, da de står for to helt motsatte linjer for hvordan man skal drive kampen for en grønn politikk og fremtiden til planeten Jorden. Frederic Hauge er frontfiguren for miljøorganisasjonen Bellona, og har gjort seg gjeldende med sitt sterke fokus på direkte aksjoner. Dette har ført til mange diskusjoner rundt hvordan man skal drive miljøkamp i Norge.

Uansett hva man måtte mene om Frederic Hauge så snakker vi definitivt om en mann som har dedikert hele livet sitt til miljøkampen. Han droppet ut av videregående for å fokusere helt og holdent på miljøkampen, og i 1986 stiftet han Bellona etter at han hadde vært en ledende person i Natur og Ungdom. På 1990-tallet var han en sterk motstander av gasskraftverk i Norge, og fra 2001 har han markert seg som en sterk motstander mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

Uansett hvilken side man er på i diskusjonen rundt Hauges virkemidler så må det innrømmes at mannen har lykkes med å sette miljøspørsmål på dagsorden i Norge. Spørsmålet er bare om det er denne typen aksjonsformer som vil føre til en bedre fremtid for miljøet i Norge.