Utslipp av gift er en av de aller største truslene mot miljø og økologi både i Norge og i andre store deler av verden. Når gift slippes ut kan dette forstyrre økosystemet i området på en veldig dramatisk måte ved at enkelte arter rammes hardere enn andre, og dersom utslippet blir stort nok kan det få dramatiske konsekvenser for norsk økonomi, for eksempel dersom det rammer fiskenæringen. Det kan også ramme de som jobber med giftutslippene, for eksempel i oljebransjen.

De siste årene har vi dessverre sett en økning i saker rundt giftutslipp i Norge. Vanligvis er det industribedrifter som har hatt et uhell, ofte på grunn av åpenbart mangelfulle rutiner. Bedrifter med dårlige rutiner rundt håndtering av giftavfall er en stor trussel mot det norske miljøet. Men vi har også sett veldig stygge saker der bedrifter bevisst har dumpet giftig avfall ute i naturen som en enkel og billig måte å bli kvitt dette på. Heldigvis har vi også sett mange og sterke reaksjoner på slike utslipp av gift. Lokalt finner det flere folkeaksjoner mot giftutslipp i hav og natur i nærområdet, men det mangler dessverre en god felles front på landsbasis. Miljøbevegelsen er splittet i for mange egne organisasjoner til at de kan opptre virkelig slagkraftig.