Et mye brukt, og veldig omdiskutert, verktøy for å møte den globale klimakrisen er de såkalte miljøkvotene som norske myndigheter og norsk næringsliv er flittige til å benytte seg av. Mange har fått med seg at de er veldig omdiskuterte, men det er ikke alle som helt vet hva de skal mene om dem, rett og slett fordi det er veldig dårlig belyst hva disse miljøkvotene egentlig er.

En miljøkvote er noe et firma eller en stat kan kjøpe for å gjøre opp for de utslippene de har som følge av sin virksomhet. Man beregner hvor store utslipp et firma vil ha. Hvis det er snakk om et flyselskap vil man beregne antall turer og hvilket forbruk av drivstoff og tilhørende utslipp som følge av virksomheten. De vil da kunne kjøpe kvoter for å kompensere dette ved for eksempel å plante trær som kan filtrere vekk utslippene og omdanne det oksygen.

Miljøkvotene er et veldig omdiskutert tiltak, ikke minst fordi det hersker noe uenighet om hvor effektive de egentlig er. Mange kritiskere peker også på at dette er en måte for rike land og firmaer å kjøpe seg ut av hele problemstillingen, mens de som reelt blir nødt til å gjøre noe er de fattige landene.