Giftutslipp rammer et økosystem på veldig dramatiske måter. Når et større giftutslipp først har skjedd ser vi tydelig hvordan mange arter av fisk, dyr og fugl rammes knallhardt av disse utslippene. Er utslippene store nok kan det forstyrre store deler av balansen i økosystemene.

Hvilke arter som rammes hardest kommer an på hvilken type utslipp det er vi ser og hvor utslippet finner sted. Alle har vel sett de forferdelige bildene av fugler som ligger på stranda og er helt tildekket av olje etter større utslipp av olje forskjellige deler av verden. I slike tilfeller er det sjøfugler som måke og lundefugl som rammes hardest. Siden olje flyter over vannet er det gjerne fisken som holdet til i overflaten som rammes hardest. Om et slikt utslipp skulle skje i makrellsesongen vil denne arten rammes veldig hardt. Pattedyr som sel vil også ha et veldig stort problem ved en slik hendelse.

Hvis vi snakker om typer av gift som synker ned i havet er det andre fiskearter som vil rammes hardere. Arter som torsk, sei og breiflabb vil kunne få alvorlige konsekvenser av dette. I elver og innsjøer vil ferskvannsfisk rammes hardt. Men også ville dyr som brukes disse vannene som drikkevann vil kunne bli alvorlig syke eller dø som følge av giftutslipp i elver og innsjøer.