Alle forskere som arbeider med spørsmål som biologi og klima er enige i at vi står overfor en tid der klimaet er i ferd med å forandres. Gjennomsnittlig blir verden varmere, men det betyr ikke nødvendigvis at det oppleves slik over alt. Ironisk nok kan konsekvensen av global oppvarming bli at vi vil få et kaldere klima i Norge etter en mindre periode med oppvarming.

På 1800-tallet startet den globale målingen av gjennomsnittstemperaturen. Og siden den gang har det blitt varmere, og økningen har vært størst de siste 50 årene. Dette vil også ramme Norge. Økningen vil bli størst om vinteren og minst om sommeren. Men det vil bare være en midlertidig økning.

Grunnen til at Norge kan ligge så langt mot nord og fortsatt være beboelig er det nemlig Golfstrømmen som må ta æren for. Dette er en strøm av varmt vann som går i en sirkel fra Mexico, ned langs Norskekysten og over Atlanterhavet tilbake til Mexico igjen. Global oppvarming fører til at isen fra Nordpolen smelter og sender store mengder kaldt ferskvann inn i Golfstrømmen. Dette vil kunne slå Golfstrømmen ut av den banen den er i akkurat nå, og føre til et langt kaldere klima i Norge på kort sikt. De mest pessimistiske blant forskerne mener at det norske klimaet da kan nærme seg nivået fra forrige istid.