Giftutslipp er gjerne noe som foregår i kystnære områder. Mye av grunnen til det er kanskje at det er lettere å skjule her enn i innlandet. Det har kanskje også noe med den psykologiske faktoren å gjøre. Listen for å slippe ut giften på et sted der man ikke lenger kan se den i det den er sluppet ut ligger betydelig lavere enn det å sette den fra seg i skog og mark.

Det er noen områder som er mer utsatte enn andre. Kystområder med mye industri rundt seg er selvsagt særlig utsatte. Det er som kjent en stor debatt i Norge rundt oljeutvinning og hvorvidt vi skal øke denne. Oljebransjen er en av de bransjene der et giftutslipp kan få aller mest katastrofale konsekvenser, men det har den faktisk også tatt konsekvensen av. Derfor har vi aldri hatt noen større problemer med giftutslipp herfra i Norge. De utsatte områdene ligger heller ved land. I Nord-Norge har det for eksempel blitt avdekket en rekke veldig kritikkverdige forhold ved skipsverft langs kysten som mangler rutinger for deponering av giftstoffer. Det er altså på de stedene der vi finner industri i nærheten av kysten at vi også finner de mest utsatte områdene. Dessverre, for mye av Norges økonomiske fremtid ligger nettopp i kystområdene.