Dette er kanskje et av de aller mest kjente miljøtiltakene vi har i Norge. Den ble stiftet som en del av en internasjonal organisasjon med søsterforeninger i England og USA, men da Norge fikk sin egen del av denne organisasjonen vokste den norske delen seg til å bli den klart største av dem.

Regnskogfondet jobber for bevaring av regnskogen og for rettighetene til de menneskene som har regnskogen som sitt eget hjem. Og det å jobbe for regnskogens bevaring er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å bevare det biologiske mangfoldet og det globale økosystemet på jorden. Regnskogen er nemlig den viktigste produsenten av oksygen som finnes, og den er ekstremt viktig for å holde ozonlaget ved like slik at jorden kan ha et klima som er beboelig.

Grunnen til at Regnskogfondet har et slikt sterkt fokus på rettighetene til beboerne av Regnskogen er at deres undersøkelser og praksis viser at den beste måten å beskytte regnskogen på er å la disse menneskene være styrende for hvordan regnskogen skal drives. Dette er nemlig mennesker som har hatt regnskogen som sitt hjem i tusenvis av år, og det å ha en bærekraftig utnyttelse av regnskogen er en tanke som står veldig sterkt hos disse gruppene.