Det mest kjente tilfellet av en klimaendring i europeisk historie er slutten av forrige istid, som gjorde det mulig for mennesker å bosette seg lengre nord i verden. Da istiden var slutt hadde vi et betydelig varmere klima i nord enn det som er tilfellet i dag. Dette ser vi blant annet ved at det ikke er oppdaget noen fjøs til å ha dyr inne i gjennom steinalderen og bronsealderen i Nord-Europa. Dette dukker opp først med jernalderen ca. 500 år før Kristus. Denne gangen fikk klimaendringene store konsekvenser for menneskene som bodde her oppe i nord. Mye tyder på at det har blitt en betydelig lavere befolkning rundt dette årstallet, og mye av grunnen til dette må klimaendringene ta på seg.

Det samme skjedde rundt 500 år senere, da alt tyder på at vi har sett en global klimaendring som har vart en veldig begrenset periode. Denne klimaendringen kjenner vi fra hele verden. Denne klimaendringen har, i likhet med den forrige ca. 1000 år tidligere, ført til store problemer med matproduksjon og befolkningen har gått kraftig ned både her i Norge og andre steder. Selv om vi med vår kunnskap står bedre rustet til å møte klimaendringer i dag, så ser vi tydelig hvordan tidligere klimaendringer har fått veldig dramatiske konsekvenser for menneskelivet på planeten.